Paard kopen

De KWPN Select Sale biedt u de mogelijkheid om een talentvolle hengst te kopen, die voldoet aan de hoogste eisen wat betreft exterieur, beweging, sportkwaliteiten en gezondheid. Op donderdag – na afloop van de kampioenskeuring- wordt de veiling gehouden voor springhengsten en voor dressuurhengsten zal dat zijn op zaterdag, als afsluiting van de Hengstenkeuring.

Paarden
Ieder paard dat deelneemt aan de KSS is minimaal doorgedrongen tot de tweede bezichtiging en zal in actie te zien zijn op de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch. De paarden zijn op de dag van de veiling vanaf tien uur te bezichtigen in de boxen van de KSS Salesroom.

Video’s
Alle video’s van de hengsten tijdens de eerste bezichtiging worden in de Salesroom geplaatst. Tijdens de eerste bezichtiging zijn deze terug te zien op videoschermen. Tijdens de tweede selectieronde worden de dressuurhengsten ook gefilmd. In de Salesroom tijdens de KWPN Stallion Show in ‘s-Hertogenbosch  zijn de video’s van alle paarden terug te zien op videoschermen.

Veterinaire rapporten
Alle aangeboden paarden hebben diverse veterinaire onderzoeken ondergaan.  Ze zijn röntgenologisch gekeurd (PROK-onderzoek) en zijn klinisch onderzocht. Daarnaast garandeert de verkoper de spermakwaliteit en het bevruchtend vermogen gedurende zes maanden na de veiling, een normaal en goed functionerend ademhalingsapparaat en dat het paard vrij is van cornage en een normaal geluid maakt tijdens ademhaling in rust en tijdens arbeid gedurende 1 maand na de veiling en dat het paard vrij is van ongeoorloofde middelen tijdens de selectieprocedure en de veiling. De rapporten van het PROK-onderzoek, het klinische keuringsrapport, de röntgenfoto’s en eventuele cornage-onderzoek en sperma-analyses,  liggen tijdens de gehele hengstenkeuring ter inzage in de KSS Salesroom, waar dierenartsen beschikbaar zijn om  de rapporten  toe te lichten. Bieders en kopers worden geacht bekend te zijn met de inhoud van deze bescheiden en gaan daar bij aankoop expliciet mee akkoord.

Van de dressuurpaarden zijn tevens hals- en rugfoto’s beschikbaar voor inzage in de Salesroom.

Wildcard
Net als voorgaande jaren bestaat de mogelijkheid  hengsten  toe te laten tot de KWPN Select Sale via een wildcard. Voor zover veterinaire gegevens op voorhand ontbreken hebben kopers het recht e.e.a. binnen een in de veilingvoorwaarden vastgestelde termijn bij de verkoper op te vragen. Voor de specifiek bij een wildcard van toepassing zijnde voorwaarden is het raadzaam de veilingvoorwaarden te raadplegen.

BTW
Op de lijst van te veilen hengsten staat per hengst aangegeven of hij met- of zonder BTW verkocht wordt. Bij paarden die met BTW verkocht worden wordt de BTW op het aankoopbedrag in meerdering gebracht, tenzij sprake is van een speciale regeling in verband met export. Hiervoor verwijzen we u naar de veilingvoorwaarden.

Bieden op afstand
U kunt telefonisch een bod doen op één of meer paarden. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de veiling, onderstaand formulier in te vullen te op te sturen naar: selectsale@kwpn.nl.

Telefonisch bieden KSS

Verzekering
Xcellent Horse Insurance biedt de nieuwe eigenaren de mogelijkheid om hun aankoop te verzekeren vanaf het moment dat ze de ring verlaten. Op het aankoopformulier wordt de koper de optie geboden het paard direct te verzekeren.

Notaris
Tijdens de veiling is er een notaris aanwezig van notariskantoor Hordijk en Hamer uit Enschede.

Veilingvoorwaarden
Elke koper van een hengst wordt geacht de veilingvoorwaarden te kennen en hiermee akkoord te gaan. De veilingvoorwaarden voor de KWPN Select Sale 2017 kunt u hier vinden.